Uw gegevens

Foto insturen

Voorwaarden

- Glasklar behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen.

- De foto's moeten passen binnen het vakantiefoto thema.

- Foto's mogen niet bewerkt worden met welk fotobewerkingsprogramma dan ook.

- De inzender verklaart eigenaar te zijn van de foto en mits van toepassing, houder te zijn van het portretrecht.

- Glasklar behoudt het recht een ingezonden foto te weigeren. De foto mag niet van sexuele aard zijn, of als aanstootgevend mogen worden kunnen ervaren.

- De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt door Eyes2be zijn haar opticien/dealers. In dat geval spreken wij ook wel over 'derden'.

- Wanneer u een foto upload geeft u de opticien/dealer het recht uw foto op socialmedia te plaatsen. De opticien/dealer zal deze alleen voor promotie doeleinden gaan gebruiken.